Tingimused

Kasutustingimused

  1. Tingimustega nõustumine

Sellele veebilehele (www.geolynx.ee) sisenedes või seda kasutades nõustute järgima käesolevaid kasutustingimusi (edaspidi “tingimused”). Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge kasutage seda veebilehte.

  1. Tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta või üle vaadata. Veebilehe jätkuv kasutamine pärast muudatuste postitamist näitab, et nõustute nende muudatustega.

  1. Veebilehe kasutamine

(a) Võite veebilehte kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel.

(b) Te ei tohi veebilehte kasutada ühelgi viisil, mis võib kahjustada, keelata, üle koormata või kahjustada meie servereid või võrke või segada mis tahes teise osapoole veebilehe kasutamist.

(c) Te ei tohi püüda saada volitamata juurdepääsu saidi ühelegi osale või funktsioonile.

  1. Intellektuaalomand

(a) Kogu sellel veebilehel olev sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod, pildid, heliklipid ja tarkvara, on Geolynx OÜ või selle sisu tarnijate omand ning on kaitstud autoriõiguse ja muu intellektuaalomandi seadustega.

(b) Te ei tohi selle veebilehe sisu reprodutseerida, levitada, muuta, edastada ega muul viisil kasutada ilma Geolynx OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

  1. Privaatsus

(a) Geolynx OÜ veebilehe kasutamisel kehtib meie privaatsuspoliitika. Vaadake üle meie privaatsuspoliitika, et mõista, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme.

  1. Vastutusest loobumine

(a) See veebileht on saadaval põhimõttel “nagu on” ja “nagu saadaval”. Me ei anna mingeid otseseid ega kaudseid väiteid ega garantiisid veebilehe toimimise või kättesaadavuse kohta.

(b) Me ei garanteeri veebilehe sisu täpsust, täielikkust ega usaldusväärsust ega selle saidi kasutamise tulemusi.

  1. Vastutuse piirang

(a) Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Geolynx OÜ otseste, kaudsete, juhuslike, kaudsete või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad veebilehe kasutamisest või sellega seoses.

  1. Hüvitis

Nõustute Geolynx OÜ-d ja selle töötajaid kaitsma mis tahes nõuete, kaotuste või kahjude, sealhulgas õigusabikulude eest, mis tulenevad või on seotud veebilehe kasutamisega või käesolevate tingimuste rikkumisega.

  1. Kohaldatav seadus

Käesolevaid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega. Kõik nendest tingimustest tulenevad või nendega seotud kohtuasjad või menetlused algatatakse eranditult Eestis asuvates kohtutes ja te nõustute nende jurisdiktsiooniga.

  1. Kontaktandmed

Kui teil on käesolevate Tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@geolynx.ee.s