Professionaalsed lahendused geoinformaatika-alastele probleemidele. Pikaajalised kogemused geoinfosüsteemide arendamises ning avatud lähtekoodiga GIS tarkvaraga töötamises.