Koolitused

Planeeritud koolitused:

QGIS algajatele - info lähikuudel

Kursus sobib erinevate valdkondade professionaalidele, andmeanalüütikutele, konsultantidele ja kõigile, kellel varasem GIS-i ja QGIS-i kogemus puudub või on see vähene ja soovivad süsteemsemat käsitlust. Kursusel osalejad saavad kursuse loengu- ja juhendmaterjalid, koolituse salvestised ja osalust tõendava tunnistuse.

Kursuse ülesehitus:

 1. QGIS-i installeerimine: installeerimise teevad kõik osalejad enne veebikursuse algust juhendi alusel iseseisvalt.
 2. Kasutajaliidese ja QGISi tööriistade tundmaõppimine: QGIS-i kasutajaliidesega ning töö efektiivse organiseerimise vahenditega tutvumine.
 3. Ruumiandmetega töötamine: ruumiandmete importimine, haldamine ja loomine sh uute vektorkihtide loomine koos atribuutandmetega ja metaandmetega.
 4. Kaardi koostamine: kaardi loomise ja kujundamise ABC QGIS-is.
 5. Koordinaatsüsteemidega töötamine: sissejuhatus koordinaatsüsteemidesse ja nendega QGIS-is töötamine.
 6. Atribuutandmetega töötamine: atribuutpäringute koostamine, andmekihtide ühendamine atribuutandmete põhjal.
 7. Vektorandmete analüüs: peamised vektorandmete analüüsivõimalused: ruumipäringud, puhvrid, lähim naaber, õpime põhilisi vektoranalüüsi tehnikaid, nagu puhverdamine, ülekattetoimingud ja ruumipäringud.

QGIS edasijõudnutele

Kevad 2024

Koolitus sobib sulle, kui oled juba kogenum GIS-spetsialist, kes soovib oma oskusi järgmisele tasemele viia. Edasijõudnute koolitus võimaldab õppida töövoogude automatiseerimist ja keerukamaid ruumianalüüsi meetodeid QGIS-iga.

Kursuse ülesehitus:

 1. Atribuut- ja ruumipäringud: keerukamad atribuut- ja ruumipäringud.
 2. Rasterandmete töötlemine: rasteralgebra, sobivusanalüüs
 3. QGIS expressions: QGIS expressions-ite kasutamine. QGIS expression-id võimaldavad automatiseerida kaartide kujundamist ja andmetöötlust.
 4. 3D-andmetega töötamine: 3D andmetega töötamine ja visualiseerimine.
 5. Töövoogude automatiseerimine Model Builder-iga

Kaartide kujundamine QGIS-is (ainult inglise keeles)

Kevad 2024

Koolitus sobib sulle, kui sul on olemas algoskused QGIS-i kasutamises ja soovide täiustada kaartide kujundamise oskuseid. Kursus annab ülevaate kartograafia põhitõdedest ning oskused kujundada erinevaid temaatilisi kaarte sh 3D visualiseerimist.